Ngũ Cốc Nguyên Cám Ăn Dặm FUNCH 3 Hương vị 168g

295,000 VND

Trái Cây Nghiền 100% Nguyên Chất FUNCH 4 Hương Vị 120g

62,000 VND

Chiết khấu lên đến 25%

Đặt hàng qua app tiện lợi

Sản phẩm tiêu thụ tốt

Đổi trả miễn phí

Được hỗ trợ marketing

Trái cây nghiền Funch Puree

Bột Ăn Dặm
Nguyên Cám Funch

Dầu hạt ăn dặm
Funch

Có thời gian đầu tư vào 
nội dung sản phẩm

Vốn thấp chỉ từ 2.000.000 VNĐ

Đam mê
kinh doanh online

Giấy chứng nhận phân
phối độc quyền

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Primex là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của Funch tại Việt Nam

Bạn mong muốn trở thành đại lý của Funch tại Việt Nam, hãy để lại thông tin.
Bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h.

       Đăng ký

Chiết khấu lên đến 25%

Đặt hàng qua app tiện lợi

Sản phẩm tiêu thụ tốt

Đổi trả miễn phí

Được hỗ trợ marketing

Trái Cây Nghiền 100% Nguyên Chất FUNCH 4 Hương Vị 120g

62,000 VND

Ngũ Cốc Nguyên Cám Ăn Dặm FUNCH 3 Hương vị 168g

295,000 VND

Dầu Hạt Siêu Dưỡng Ép Lạnh FUNCH Chai 250ml

370,000 VND

Có thời gian đầu tư vào 
nội dung sản phẩm

Vốn thấp chỉ từ 2.000.000 VNĐ

Đam mê
kinh doanh online

Trái cây nghiền Funch Puree

Bột Ăn Dặm
Nguyên Cám Funch

Dầu hạt ăn dặm
Funch

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Primex là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của Funch tại Việt Nam

Bạn mong muốn trở thành đại lý của Funch tại Việt Nam, hãy để lại thông tin. Bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h.

 ĐĂNG KÝ

Xem chính sách đại lý